AJ - Z. Velebová

Ahoj všichni!

V posledním školním týdnu roku 2018 budeme procvičovat sloveso "to be" (být) a tázací věty začínající tázacími zájmeny "WH".

Je nutné doma se naučit 1. osobní zájmena: I (já), you (ty), he (on), she (ona), it (to, ono), we (my), you (vy), they (oni), a 2. vazby I am - já jsem, you are - ty jsi, he is - on je, she is - ona je, it is - to je, we are - my jsme, you are - vy jste, they are - oni jsou!!!!!!

Povíme si něco o Vánocích ve Velké Británii.

Těším se!