Daltonská výuka

"Zodpovědná svoboda"

Jednou za týden míváme ve třídě tzv.daltonský blok. Děti nejprve pracují na plnění úkolů povinných, až poté si libovolně volí extra úkoly navíc. Výraznou změnou při práci je to, že si děti mohou vzájemně pomáhat, hledají nápovědy v učebnicích, sešitech či knížkách.

Cílem daltonské výuky je vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti za svou práci a také k jejímu vhodnému časovému plánování. 

Blok vždy končíme hodnotícím kruhem, kde může každý říct, jak se mu práce dařila, co bylo náročné, co naopak snadné.
 

Pátek 14. 12. - matematika + vlastivěda
Tento týden jsme v daltonském bloku opakovali učivo o mnohoúhelnících, více jsme tedy tentokrát rýsovali než počítali. Ve vlastivědě jsme navštívili naše dva sousední státy, Polsko a Německo. Při práci bylo třeba použít mapu a umět z ní vyčíst potřebné údaje. Třešničkou na dortu pak bylo poznat větu napsanou v polštině a ještě se ji pokusit přeložit. Extra úkoly už byly laděné vánočně, malovaly se vánoční pohlednice, popisoval se anglický Father Christmas nebo se vybarvoval adventní věnec podle anglického zadání.

Čtvrtek 6. 12. - Mikulášská matematika + čtení
Mikulášská nadílka přišla letos i do daltonu...čtenářský list byl zaměřen na příběh o svatém Mikulášovi, následovaly otázky k přečtenému textu. V matematice pro nás byly připraveny 3 úlohy: Mikulášova slovní úloha, čertí dělení a andělské hvězdy s příklady na pamětné počítání. Dalo nám to pořádně zabrat, zejména u matematiky se někteří po čertovsku "pěkně smažili". Rychlíci pak nejčastěji skládali tangramy, porovnávali destinná čísla nebo si četli.