Daltonská výuka

"Zodpovědná svoboda"

Jednou za týden míváme ve třídě tzv.daltonský blok. Děti nejprve pracují na plnění úkolů povinných, až poté si libovolně volí extra úkoly navíc. Výraznou změnou při práci je to, že si děti mohou vzájemně pomáhat, hledají nápovědy v učebnicích, sešitech či knížkách.

Cílem daltonské výuky je vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti za svou práci a také k jejímu vhodnému časovému plánování. 

Blok vždy končíme hodnotícím kruhem, kde může každý říct, jak se mu práce dařila, co bylo náročné, co naopak snadné.

Středa 15. 5. - ČJ, čtení
Tento týden jsme se v daltonu pustili do druhů číslovek. Pokud jsme je správně vyhledali a určili, vyšla nám tajenka. Potom jsme se pohroužili do čtení básně Jana Skácela o andělech. Sloka, verš, vyhledání informací, pochopení významu slov, postavy dobra a zla - s tím vším jsme se v úkolech potkali. Kdo byl hotov, mohl pak vybírat z nabídky extra úkolů. Tentokráte jsme hodně sahali po vlastivědném kvízu, bambusech se slovesy, hledání hudebních nástrojů nebo tvorbě limerik.
Gratulujeme Kačce, Makči, Sofči G. a Sofči L., které už mají 100 bodů!

Pátek 3. 5. - ČJ, MA
Páteční dalton byl v tomto týdnu jak v češtině, tak v matematice procvičovací. V češtině jsme ve všech cvičeních skloňovali osobní nebo přivlastňovací zájmena, takže nás čekaly záludnosti mně x mě, ji x jí, ni x ní, naši x naší atp. Možná se to nezdá, ale není to zas až taková "brnkačka". V matematice jsme pak počítali s desetinnými čísly, trénovali jsme zaokrouhlování, ale také jsme zabrousili do starých známých převodů jednotek. Protože tentokráte nebyl čas na extra úkoly, v povinných úkolech bylo rozdělováno až 10 bodů! A byli někteří, kteří toto maximum získali.
Gratulace patří Natálce, která se přidává k těm, co překonali 100bodovou hranici!

A byli někteří, kteří toto maximum získali.