Daltonská výuka

"Zodpovědná svoboda"

Jednou za týden míváme ve třídě tzv.daltonský blok. Děti nejprve pracují na plnění úkolů povinných, až poté si libovolně volí extra úkoly navíc. Výraznou změnou při práci je to, že si děti mohou vzájemně pomáhat, hledají nápovědy v učebnicích, sešitech či knížkách.

Cílem daltonské výuky je vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti za svou práci a také k jejímu vhodnému časovému plánování. 

Blok vždy končíme hodnotícím kruhem, kde může každý říct, jak se mu práce dařila, co bylo náročné, co naopak snadné.
 

Čvtrtek 12. 10. - čeština + přírodověda
V tomto týdnu nás v daltonském bloku čekala stavba slova, určování kořenu, hledání příbuzných slov, vlastně takové opáčko ze třetího a čtvrtého ročníku. V přírodovědě jsme si pak osvěžili znalosti o nerostném bohatství, zejména jsme si opakovali energetické suroviny, které nás čekají po škole v přírodě týden v testu.

 

Pátek 5. 10. - vlastivěda
Dnešní daltonský blok byl celý inspirovaný Zlínským krajem a samotným krajským městem. Děti pracovaly s plánem města Zlína, zjišťovaly souřadnice zadaných míst, nebo naopak podle souřadnic místa vyhledávaly, popisovaly trasu, někteří třeba vůbec netušili, že naše škola leží na Havlíčkově nábřeží :-)