Měsíční úkoly

  • Měsíční úkoly jsou dobrovolné.
  • Na každý měsíc zde bude vyvěšena tabulka s úkoly na daný měsíc.
  • Kdo některý z úkolů splní, vybarví si dané políčko v tabulce.
  • Na konci měsíce pak list přinese do školy, kde za každý splněný úkol získá bod.
  • Nejlepší budou na konci školního roku určitě odměněni :-)