Druhý školní týden


Chválím všechny děti, které již mají ve výtvarné krabice, veškeré pomůcky a sešity. Také chválím vás, rodiče, kteří jste mi poslali zpět formulář s aktualizacemi údajů, a také vás, kteří jste podepsali žákovskou knížku.

Hříšníky bych chtěla požádat, aby během tohoto týdne splnili všechny resty. Dnes byly pracovní činnosti a několik dětí nemělo ve škole výtvarné potřeby, každou hodinu se mi někdo z dětí omlouvá, že nemá ještě sešity nebo že je zapomněl. Opakovaně také chybí tabulky s fixem a fólie.

Tento týden jsem ještě shovívavá, ale od příštího týdne jedeme "natvrdo" a je potřeba být připraven :-)

Hana Čambalová