ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ


S koncem školního roku dochází ke změnám v organizaci výuky. Předběžný plán vypadá takto (může ale dojít ke změnám):