Informace pro nemocné

ČTVRTEK 23. 5.
MA
uč. s. 88/1,2 - do M-ŠK
 
ČJ
Základní skladební dvojice - podmět + přísudek
PS s. 66/1a,b
PS s. 66/2
 
STŘEDA 22. 5.
ČJ
Podmět a přísudek - opakování
PS s. 66/3
PS s. 78/1 - napsat diktát podle PS s. 80 (3. čtvrtletí)
 
GEO
Trénujte měření úhlů - sestrojit úhel a změřit, podle zadání velikosti sestroj úhel
PS s. 21/5
 
Nervová soustava - udělej si zápis podle uč. s. 65
 
ÚTERÝ 21. 5.
MA
PS s. 29/1,2
 
ČJ
PS s. 59/4
Psaní číslovek složených, př. 252 = dvě stě padesát dva
uč. s. 98/20 - napsat do ČJ-ŠK jen dvojice slov (složená číslovka + podst. jméno, př. pět set padesát tři žáků)
 
PONDĚLÍ 20. 5.
MA
uč. s. 78/12,13 - do M-ŠK
PS s. 29/3,4