Informace pro nemocné

Do konce šk. roku 2018/2019:
 
ČJ + MA
Doděláváme chybějící cvičení v pracovním sešitě.
 
VL
Dokončujeme učivo 5. ročníku podle učebnice.
Kompletujeme složku Moje město.