Informace pro nemocné

ČTVRTEK 17.1.
MA
PS s. 40/8
Začali jsme aritmetický průměr
uč. s. 48/1 - vyvození
Vypočítej průměr těchto čísel:
10, 7, 5, 8, 9, 6, 4
30, 60, 70, 80, 20, 100
500, 400, 700, 800, 600
8200, 3000, 1800, 35000
 
STŘEDA 16.1.
ČJ
Zkusit napsat diktát za 2. čtvrtletí podle PS s. 80.
 
MA
uč. s. 106/1,2 - do M-ŠK
 
VL
Maďarsko, Švýcarsko
 
ÚTERÝ 15.1.
ČJ
PS s. 77/2,3,4,5,6,8,9
 
MA
Opakovali jsme na pololetní PP - pís. násobení, dělení, dále příklady typu 6300 : 90, 7 . 400 a také přednosti a závorky
 
PONDĚLÍ 14.1.
MA
PS s. 36/1
Dodělávej průběžně cvičení PS s. 39-40
 
Subtropický pás
Mírný pás - stihli jsme jen stepi